carrousel1.jpg


ANBI gegevens MOLENSTICHTING 'T VLIEGEND HERT


Algemene gegevens

Naam ANBI:          Brielse Molenstichting 't Vliegend Hert
KvK:                     41141597
Fiscaal nummer:    0064.72.904
Website:               www.vliegendhert.org
Email:                  info@vliegendhert.org

Adres:                 Molenstraat 14 
Postcode:             3231 AJ
Plaats:                 Brielle


Bestuurssamenstelling

Voorzitter:             dhr. L vd Valk
Secretaris:             dhr. W. Kabouw
Penningmeester:    dhr. P. van der Hoek

Bestuurslid:           mevr. M. Holtrop
Bestuurslid:           dhr. K. Haanstra
Bestuurslid:           dhr P van Dalen 
Bestuurslid:           mevr E HeijnraetsDoelstelling

De stichting heeft tot doel 
om met behulp van zowel financiele middelen als middelen in natura, projecten en activiteiten te ontwikkelen, te ondersteunen en /of realiseren ten behoeve van de instandhouding van korenmolen 't Vliegend Hert.


Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Beleidsplan

Het in bedrijf houden van de korenmolen 't Vliegend Hert door het malen van graan en regelmatig open stellen van de molen voor bezoekers.
De jeugd kennis laten maken met de culturele waarde van molens, door hen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het programma van het erfgoedspoor via de scholen

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen door :
  • subsidies,donaties en inzamelingsacties, erfstellingen, legaten en andere wettige middelen.

  • door verkoop van de meel- en aanverwante produkten die in de molenschuur verkocht worden.

Jaarverslag 

2017 was een jaar waar er heel veel onderhoudwerk aan de molen is gedaan.
in februari zijn de wieken gedemonteerd en de roeden getrokken en vervoerd naar de molenmakerij Herrewijnen in Spijkenisse.
De roeden zijn geinspecteerd en behandeld tegen roest en voorzien van nieuw hekwerk, eind maart is alles weer vervoerd naar de molen en gemonteerd, daarna zijn de latten en planken van de zij- en achterkant nagekeken en de slechte delen zijn vervangen, de naden dichtgekit en nieuwe latten op de naden geplaatst, zodat de wanden weer regen- en winddicht zijn.
Daarna zijn de schalien aan de voorzijde nagekeken en deels vervangen en is de molen geverfd.
Een grote uitgave voor de stichting maar gelukkig heeft de provincie Zuid-Holland een flinke subsidie uitgekeerd zodat deze renovatie uitgevoerd kon worden


Financiele verantwoording