carrousel1.jpg


ANBI gegevens MOLENSTICHTING 'T VLIEGEND HERT


Algemene gegevens

Naam ANBI:          Brielse Molenstichting 't Vliegend Hert
KvK:                     41141597
Fiscaal nummer:    0064.72.904
Website:               www.vliegendhert.org
Email:                  info@vliegendhert.org

Adres:                 Postbus 101 
Postcode:             3230 AC
Plaats:                 Brielle


Bestuurssamenstelling

Voorzitter:             dhr A Schoon
Secretaris:             dhr. W. Kabouw
Penningmeester:    dhr. P. van der Hoek

Bestuurslid:           mevr. M. Holtrop
Bestuurslid:           dhr. K. Haanstra


Doelstelling

De stichting heeft tot doel 
om met behulp van zowel financiele middelen als middelen in natura, projecten en activiteiten te ontwikkelen, te ondersteunen en /of realiseren ten behoeve van de instandhouding van korenmolen 't Vliegend Hert.


Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Beleidsplan

Het in bedrijf houden van de korenmolen 't Vliegend Hert door het malen van graan en regelmatig open stellen van de molen voor bezoekers.
De jeugd kennis laten maken met de culturele waarde van molens, door hen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het programma van het erfgoedspoor via de scholen

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen door :
  • subsidies,donaties en inzamelingsacties, erfstellingen, legaten en andere wettige middelen.

  • door verkoop van de meel- en aanverwante produkten die in de molenschuur verkocht worden.

Jaarverslag 

wordt aan gewerkt


Financiele verantwoording